Help mee

De Stadstuin Harlingen floreert bij de inzet en het enthousiasme van vrijwilligers.

Vrouwen en mannen steken samen de handen uit de mouwen. De ene heeft groene vingers, en de ander heeft dat niet maar wil wel graag helpen. Leren is altijd mogelijk!
Sommigen zie je op meerdere dagen in de week actief en anderen komen zo nu en dan.
In het voor- zomer- en naseizoen heeft de stadstuin de meeste behoefte aan handen.
De vrijwilliger bepaalt zelf hoeveel tijd ie wil en kan werken in de Stadstuin. Het zou mooi zijn als per persoon zo’n 2 tot 4 uren per week werken in de stadstuin haalbaar is.

Voorjaar 2021 is gestart met  de inrichting van de kindertuin. Kinderen van groep 6 t/m 7 kunnen zich aanmelden om de kindertuin te ontwikkelen en te onderhouden. De samenkomsten zijn op de donderdagmiddag van 15.00 – 16.00 uur.
Groepsgrootte is maximaal 8 personen. Elk schooljaar wordt er een nieuwe groep samengesteld.

Volwassenen en kinderen kunnen informatie inwinnen en zich aanmelden bij Nora Hougee, coördinator, M 06 83800815 of via e-mail stadstuinharlingen@gmail.com