Over Simon Vestdijk

Over Simon Vestdijk

Kijk hier voor alles over Simon Vestdijk Wikipedia

Simon Vestdijk website

Digitale bibliotheek voor de Nederlandsche letteren.

Een beroemd schrijver uit de vorige eeuw met een uitgebreid oeuvre.
Hij werd in Harlingen geboren, waar ook zijn roman “Terug naar Ina Damman” zich afspeelt.
Van Anton Wachter, de hoofdpersoon uit zijn romans is een standbeeld geplaatst in de Voorstraat van Harlingen.

In het Hannemahuis is een speciale Vestdijkkamer ingericht.

Er is een Vestdijkkring waar je lid van kunt zijn, daar zijn nog een paar honderd mensen lid van. Eens in de twee jaar wordt in Harlingen de Anton Wachterprijs uitgereikt, samen met de Ina Damanprijs. De prijzen zijn vernoemd naar boeken van Vestdijk, dùs… vergeten is hij niet!

Over Vestdijk:

Hij durfde een carrièrewisseling  te maken van arts naar schrijver. Hij is genomineerd voor de Nobelprijs voor de literatuur, heel vaak!

Hij was een harde werker, hij schreef meer dan 50 boeken, veel gedichten en ook veel commentaren.

Tips om boeken van Vestdijk te lezen:

·         De Anton Wachter boeken (er zijn er 8 van).

·         Terugkeer tot Ina Damman

·         Kind tussen vier vrouwen.

·         Gedichten.

(Koop ze vooral tweedehands (boekwinkeltjes.nl)!
Bij De Bezige Bij worden boeken van hem nog heruitgegeven

Terug tot Ina Damman

Dit boek werd geschreven in 1933, maar pas uitgegeven in 1972! Het is Vestdijks eerste roman en het gaat ook over Harlingen.
Het boek gaat over soorten liefdes:

·         kinderliefde,

·         ideale liefde,

·         zinnelijke verliefdheid,

·         zuiver lichamelijke sexualiteit

Souvenir (een gedicht van Vestdijk)

’k Heb haar peignoir nog hier, die, tweedehandsch,
Versleten, grofgebloemd, haast als een schort
Haar lijf omsloot. Ik lachte vaak, maar thans,
Thans streel ik hem tot hij van zijde wordt

Meer informatie over de schrijver is te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Vestdijk