Vestdijk lees- en luistergroep Harlingen

Om Simon Vestdijk (1898-1971) in zijn geboorteplaats Harlingen te blijven herinneren, de kennis van zijn werk levendig te houden en zo mogelijk andere stadsgenoten daarvoor te interesseren, is in 2017 de Vestdijk lees- en luistergroep opgericht. Deze lokale Vestdijkgroep bestaat op dit moment uit zo’n twaalf mensen die op iedere eerste maandagochtend van de maand bijeenkomen bij boekhandel Van der Velde op de Voorstraat in Harlingen. Dat is bijna recht tegenover het geboortehuis van Simon Vestdijk op nummer 61a.

Ben je geïnteresseerd en wil je deelnemen? Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken. Graag aanmelden bij Elly Siemer. Email:   ejsiemer53@gmail.com en       Mobiel: 06 29544092

 De boekwinkel is op die ochtend dan nog gesloten evenals het naastgelegen Museum het Hannemahuis dat een Vestdijkzaal herbergt en de belendende Openbare bibliotheek die vrijwel alle werken van Simon Vestdijk in bezit heeft – en ook uitleent.

Daar vlakbij, op de kruising van de Voorstraat en de Simon Stijlstraat staat het bronzen beeld van Anton Wachter, het alter ego van de schrijver.

Juist voor de COVID-periode was onze lees- en luisterkring begonnen met de bespreking van het beroemde ‘oerboek’ van Simon Vestdijk Kind tussen vier vrouwen dat het begin van zijn schrijverschap markeert. Na de COVID-periode konden wij die besprekingen van het boek pas afronden. De daaropvolgende roman die wij lazen en bespraken betrof De Koperen tuin, die gesitueerd is in Leeuwarden en waar wij ter afsluiting van het seizoen met elkaar aten in het gelijknamige restaurant in de Prinsentuin van de Friese hoofdstad. Met ingang van het nieuwe seizoen zijn wij begonnen met de bespreking van de oorlogsroman Pastorale 1943.

 In de maandelijkse bijeenkomsten vat een van de leden een deel van het boek mondeling samen waarna de andere deelnemers die uiteenzetting aanvullen, bevragen en becommentariëren.

De tweede reguliere activiteit op onze maandelijkse bijeenkomst is een gedicht van Simon Vestdijk met elkaar te lezen en proberen te begrijpen. En wel aan de hand van enkele vragen die een van de leden opstelt. Verder houden de leden elkaar tussentijds op de hoogte van literaire gebeurtenissen, publicaties en nieuws die met name het werk van Simon Vestdijk betreffen. Tot de belangrijkste literaire gebeurtenissen hier in Harlingen behoren uiteraard de tweejaarlijkse uitreiking van zowel de Anton Wachterprijs als de Ina Dammanprijs.

Tot nu toe hebben wij geen externe sprekers uitgenodigd. Naast het samen lezen en bespreken van het werk van Simon Vestdijk lunchen we zo nu en dan met elkaar en organiseren we andere activiteiten rond deze Harlinger auteur. Onze lees- en luistergroep onderhoudt verder goede contacten met de boekhandel, het museum, de openbare bibliotheek en met de gidsen die de literaire rondleidingen in Harlingen geven maar natuurlijk ook met de landelijke Vestdijkkring. 

Voor meer informatie zie pagina over Simon Vestdijk