Stadstuin Harlingen

Een van de projecten was Stadstuin Harlingen. Dit omvangrijke project behelsde de ontwikkeling van de ecologische tuin in Harlingen met behulp van vrijwilligers. Met het ter beschikking stellen van een terrein in bruikleen door Gemeente Harlingen en met behulp van sponsors en een groot aantal vrijwilligers kon de eerste fase na bijna drie jaar worden afgesloten met de opening door burgemeester Sjerps op 7 mei 2023.
De tuin die uit verschillende onderdelen bestaat waaronder een activiteitenplein, kan zich nu stap voor stap verder ontwikkelen. Voor verdere informatie zie de website van de Stadstuin.