Sponsors

Stichting Kunstcollectief Harlingen, waarvan de Stadstuin Harlingen een onderdeel is, is een non-profit organisatie met ideële doelstellingen en streeft naar een optimale inzet van de beschikbare middelen voor de realisatie van haar stadstuindoelen.

Wilt u een steentje bijdragen?
U kunt ons daarbij helpen door geld over te makken op rekeningnummer NL30 ABNA 0847 8413 24 t.n.v. Stichting Kunstcollectief Harlingen onder vermelding van ‘bijdrage Stadstuin Harlingen’.

Op een andere manier iets bijdragen?

Misschien geeft u liever geen geld maar wel gereedschap dat niet meer wordt gebruikt of levend groen. Wij zijn blij met alle steun!

Wij danken de volgende sponsors:

Gemeente Harlingen
Spaansen Harlingen
Harns Invest Harlingen
Hoveniersbedrijf Bruin

Ook particulieren die geld, planten en materialen hebben geschonken.