Giften of donaties

Stichting Kunstcollectief Harlingen, waarvan de Stadstuin Harlingen een onderdeel is, is een non-profit organisatie met ideële doelstellingen en streeft naar een optimale inzet van de beschikbare middelen voor de realisatie van haar stadstuindoelen.
Behalve het organiseren van projecten heeft de Stichting ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Stadstuin van Harlingen. Zie Stadstuinharlingen.nl

Wanneer u ons werk wilt steunen kunt u dat doen door geld over te maken op rekeningnummer NL30 ABNA 0847 8413 24 t.n.v. Stichting Kunstcollectief Harlingen onder vermelding van donatie.

Wilt u op een andere manier iets bijdragen door bijvoorbeeld mee te helpen onze projecten of de Stadstuin als vrijwilliger te ondersteunen? Dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met het Secretariaat.