https://www.facebook.com/groups/442048916573751/

Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van een stadstuin voor en door Harlingers. Het kunstcollectief zet zich in om samen met scholen, kunstenaars, vluchtelingenwerk, nieuw-zuid en de v.d. Bent stichting een tuin te realiseren waar mensen planten kunnen brengen, waar moestuinen bewerkt kunnen worden en waar mensen met heel diverse achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Centraal in de stadstuin is een groot plein gepland, een plein waar markten gehouden kunnen worden maar ook openluchttentoonstellingen e.d. De planning is dat er begin 2020 een start gemaakt zal worden met de tuin. 

Antoinette Berkouwer is projectleider van het Project Stadstuin, zij is bereikbaar op het emailadres van de stichting. 

Hoe deze nieuwe stadstuin in Harlingen officieel gaat heten is nog een vraag, daar wordt een wedstrijd voor uitgeschreven, de mooiste naam wint natuurlijk!