Verklaring persoonsgegevens Kunstcollectief Harlingen

KCH voert een administratie voor de uitvoering van zijn activiteiten, waarbij ook persoonsgegevens worden geregistreerd wanneer dat voor de uitvoering van de activiteiten nodig is.
De gegevens verstrekt door de personen van wie de gegevens benodigd zijn:

– naam,
– e-mailadres
– telefoonnummer
– woonadres

Gegevens over personen kunnen ook vastgelegd zijn in de vorm van:
– beeldmateriaal tijdens de activiteit gemaakt met personen herkenbaar afgebeeld

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de activiteiten en worden nooit aan anderen verstrekt.

De persoonsgegevens worden na afloop van de activiteit verwijderd. Maar wanneer behoefte bestaat ze te bewaren voor toekomstig gebruik bij activiteiten van KCH geschiedt dit alleen met toestemming van betrokken personen.  Personen van wie gegevens zijn bewaard kunnen te allen tijde verzoeken om inzage, kunnen correcties aanbrengen en verzoeken hun gegevens te verwijderen.

Beeldmateriaal waarop personen die in activiteiten of projecten van KCH betrokken zijn herkenbaar staan afgebeeld wordt uitsluitend gebruikt wanneer deze personen daarmee hebben ingestemd.