Plein Air Schilderen

Jaarlijks organiseert Kunstcollectief op schilderachtige plaatsen een schilderdag in samenwerking met een aantal horecabedrijven in het centrum. Voor de eerste keer gebeurde dit in 2019. In 2020 was het door corona niet mogelijk, maar in 2021 wel weer in de nazomer, toen het even wel kon.