Over ons

Op 24 mei 2019 kwam bij Notaris Koelma en Jelsma de Stichtingsakte tot stand van Stichting Kunstcollectief Harlingen.

(De oprichters: van Links naar rechts staande Sjouke Altena, Marian van Unen, Lucie Visser; zittend Antoinette Berkouwer, Roeleke Naber en Tieneke van Montfort.)

De oorsprong van het Kunstcollectief ligt in 2015, toen rond Jimmy Mol een groep Creatief Harlingen ontstond. De groep wilde creatieve projecten ontwikkelen en zocht daarvoor een geschikte ruimte. Via betrokkenheid van de Kunstuitleen en Vereniging Zilt ontstond vervolgens het project Blok6 in 2018. Zes kunstenaars die gedurende een zomerperiode in de Kleine Voorstraat belangstelling kregen van meer dan 5000 bezoekers in hun open atelier en expositieruimte.

Het organiseren van “community art”- projecten vormde een leidraad in de verdere ontwikkeling. Enerzijds “community”. Dat wil zeggen de samenleving van Harlingen en omgeving. Anderzijds “art”. “Kunst” is per definitie niet in een strikt kader te vatten.  Het begrip kan breed worden geïnterpreteerd.  Alle soorten van creatieve uitingen van de menselijke geest kunnen er onder vallen. In de ontwikkeling is het begrip tot nu toe geëvolueerd naar Kunst en Cultuur, zoals in de oprichtingsakte verwoord.

Hoe wil de Stichting zich positioneren?
Een duurzame opzet voor het verbinden van partijen binnen Harlingen en omgeving, het organiseren van projecten en de financiering. Dat houdt onder meer in: het opstellen van een beleidsplan met jaarlijkse planning van projecten en andere activiteiten die hiervoor nodig zijn. Wanneer de tijd rijp is wil de Stichting een ANBI erkenning aanvragen. De Stichting heeft de ambitie om op het gebied van kunst en cultuur voor de Harlinger gemeenschap gesprekspartner te worden van het Gemeentebestuur.

Het bestuur van Stichting Kunstcollectief is per 1 mei 2023 als volgt:
Voorzitter: Roeleke Naber
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Evelyn Schor
Lid: Elly Siemer
Lid: Sjouke Altena (tijdelijk waarnemend secretaris)