Moestuin

De moestuin is een onderdeel van de stadstuin bestaande uit 7 percelen.

Doelstelling

In de moestuin wordt groente, fruit en kruiden verbouwd op basis van duurzame en biologische uitgangspunten. Dit houdt ondermeer in dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest niet is toegestaan.

Deelnemers

De stadstuin is een project van Harlingers voor Harlingers, het is nu zo gegroeid dat de moestuin in gebruik is bij Harlingers van buitenlandse afkomst, zodra er een plaats vrijkomt is deze bestemd voor de eerstvolgende op de wachtlijst. Mensen die een tuin willen kunnen op de wachtlijst komen. Wij willen graag zien dat in de toekomst er meer een gemengde groep gebruikers is en geen aparte groepen. Over en weer helpen we elkaar en delen we kennis, ervaring, soms een kropje sla , koffie en thee. Kortom een gezellig samenzijn.

Van de moestuingebruikers wordt verwacht dat zij hun tuin onderhouden, d.w.z. dat onkruid wordt verwijderd en op de composthoop gestort. Verder helpen de gebruikers ook mee aan het onderhoud van het algemene deel van de tuin.

Voor het gebruik van de moestuin vragen wij  een bijdrage van € 12,00 per jaar, het geld willen wij gebruiken voor aanschaf van zaad en andere materialen.