Kokerblik 

Het doel was om creatieve mensen vanuit allerlei disciplines, locaties en achtergronden met elkaar te verbinden door middel van een door te geven kunstwerk.

Een kunstenaar kreeg twee weken gelegenheid een kunstwerk te maken en gaf dat door via een koker. Van het moment van overdracht aan een volgende kunstenaar werd een foto gemaakt van beide kunstenaars met het kunstwerk. Dit werd steeds met een kort persbericht in de Harlinger Courant geplaatst. Het project zou na 52 weken en 26 deelnemers worden afgerond met een expositie.

Het eerste kunstwerk werd door Wierd Snijder aan Roel Sluiter, kunstenaar en toen ook burgemeester van Harlingen overhandigd eind mei 2019.
Helaas is door de corona pandemie en het verbod op samenkomsten het project voortijdig beëindigd.

Overzicht van de deelnemers: