Kindertuin

Hoe gaat de kindertuin er uit zien?

De tuin krijgt 3 vakken: de wilde tuin, de moestuin (waar ook wat kruiden in zullen komen) en de siertuin met bloemen en struiken. In het midden komt een ronde tafel met daaromheen boomstammen die als zitplaats dienen. Hier worden de kinderen ontvangen, uitleg gegeven en na afloop de materialen (bloemen, opbrengst van moestuin) uitgestald, besproken en eventueel verwerkt in iets kunstzinnigs of eetbaars.    
   

Doelstelling                                   

De kindertuin is bedoeld voor kinderen van de basisschool, om in te werken, te ontdekken, te verwonderen en te genieten. We bevorderen de bewustwording van de relaties mens-natuur, bloemen-insecten en het belang van biodiversiteit.

Realisatie

De kindertuin is een nog onontgonnen gebied met natuurlijke begroeiing. Het is de bedoeling om er in 2021 in te zaaien en te planten. Er wordt dan steeds eerst een deel onkruidvrij gemaakt. In het najaar van 2020 is al een klein deel ontgonnen en ingezaaid. Ook zijn er wat vaste planten in de grond gezet. Bij deze activiteiten kunnen kinderen worden betrokken.

Hoe bereiken de doelgroep te bereiken?

In 2021 na schooltijd wekelijks een uurtje onder begeleiding komen werken. Om kinderen hier enthousiast voor te krijgen, wordt in het voorjaar 2021 contact opgenomen met de basisscholen in de Oosterparkwijk met de wens in de groepen 6 en 7 een informatief praatje te houden. Het ligt aan de aanmeldingen hoe het er uit gaat zien. De begeleider is elke donderdagmiddag aanwezig met een enthousiast groepje. Het maximum per groep is ongeveer 8 kinderen.

Voortgang

In de toekomst moet het mogelijk worden een bezoekje aan de kindertuin als vast onderdeel op het jaarprogramma van de klassen van de basisscholen op te nemen.  Daarnaast blijft het werken na schooltijd met een vast groepje enthousiaste kinderen bestaan.