Kindertheater Kiosk

In augustus 2021 bood Kunstcollectief Harlingen in de Kiosk op de Grote Bredeplaats in Harlingen voor kinderen een theaterprogramma aan. Het programma kwam tot stand in samenwerking met de Bibliotheek en tal van artiesten.
Door beperking als gevolg van covid-19 kon het programma alleen tussen 14 en 22 augustus uitgevoerd worden. Niettemin werd het als succesvol ervaren.

Programma Kindertheater Kiosk
Programma Kindertheater Kiosk

Door beperkende maatregelen werd het programma opgeschort. Per 14 augustus kon het weer worden hervat.

KINDERTHEATER KIOSK 14 tot en met 22 augustus 2021

Initiatief KUNST COLLECTIEF HARLINGEN

Zaterdag  14 aug.   
11.00-13.00 uur    Verhalen vertellen, voorlezen, poppenkast Henk Oostelaar, Maria als Cherokee. Marian van Unen
13.00-15.00 uur    FILM, Charlie Chaplin, The Gang ( de Boefjes), Pipo de clown. Jacob Roorda, Wietske de Graaf, Marian van Unen. Verkleed als Charlie Chaplin op de FOTO!

Zondag  15 aug. 

11.00-12.00 uur    Voorlezen, poppenkast, Roeleke Naber, Marian van Unen
13.00-15.00 uur    FILM, Charlie Chaplin, Pipo de Clown. Jacob Roorda, Marian van Unen. Verkleed op de foto!

Dinsdag 17 aug. 
11.00-13.00 uur    Voorlezen en/of poppenkast, Wietske de Graaf, Marian van Unen
13.00-15.00 uur    Optreden :Clown en Muziek!  MARIA DELORME

Woensdag 18 aug.         
11.00-13.00 uur    Voorlezen, poppenkast , Roeleke Naber, Marian van Unen
13.00-14.00 uur    Bootjes Vouwen, Roeleke Naber
14.00-15.00 uur    TONNY HOLSBERGEN en friends, uitleg instrumenten, pipes en draailier, OPTREDEN van Les Pommerans

Donderdag 19 aug.   

11.00-12.00 uur   Voorlezen,  poppenkast, Thijs van der Veer, Marian van Unen, Buiten Maria Delorme verkleed rondom Kiosk

12.00-14.00 uur    CLOWN optreden ELMA                                  

14.00-15.00 uur    ERA en HENK maken MUZIEK…..Era en Henk Roodbergen     

Vrijdag 20 aug.         

11.00-13.00 uur    Verhalen vertellen, poppenkast, Sietske Ypenga, Marian van Unen 

13.00-15.00 uur    Maria vertelt over Curacao, dans en muziek, Maria Delorme en Wietske de Graaf

Zaterdag 21 aug

11.00-13.00 uur    ELMA als ROODKAPJE, sprookjes

13.00-15.00 uur    FILM Charlie Chaplin, The Gang (de boefjes), Pipo de Clown. Op de Foto verkleed als Charlie Chaplin, Elma Vollenberg

Zondag 22 aug.           

11.00-15.00 uur     Elma en Maria VERKLEED rond en bij KIOSK Muziek van Gerrie, Margriet verkleed als Charlie!!?

11.00-13.00 uur     Voorlezen, verhalen vertellen, poppenkast, Roeleke Naber,                                                             

13.00-15.00 uur     FILM van Charlie Chaplin, de Boefjes, Pipo de clown. Op de foto verkleed!