Kinder Kerst Theater 2021

De Kiosk, het zomerkindertheater 2021 op de Grote Bredeplaats in Harlingen beleeft tijdens de wintervakantie

een voortzetting in buurthuis Nieuw Zuid.

In de Kerstvakantie, na de tweede Kerstdag, is er maandagmiddag 27 december, van 14.00 – 16.00 uur,

een programma met Poppenkast, Verhalen vertellen, Voorlezen, Dans en Muziek.

Kinderen met hun ouders (maar ook grootouders en meekomers) zijn van harte welkom.

In de zomer was De Kiosk heel klein. Er konden maar 10 personen binnen vanwege corona-regels.

Nu ontvangen we meer mensen. Ouders kunnen mee met de kinderen voor het kindertheater.

Er is ook een apart muziek-cafe voor ouders.

Kinderen gaan dan zelfstandig naar de kinder voorstelling.

Net als van de zomer is de toegang voor iedereen GRATIS.

Opgeven kan in Nieuw Zuid bij Elma Volleberg en/of Jacob Roorda 

Laat even weten dat je komt op 27 december.