KCH Stand Visserijdagen 2022

De KCH stand op de Visserijdagen is druk bezocht.
De stand maakte deel uit van de Kunstmarkt die op de Rommelhaven was ingericht.

De doelstelling van de stand was tweeërlei:

·         Aandacht voor de projecten van Kunstcollectief

·         Belangstelling voor de Stadstuin, om daarmee onder andere meer vrijwilligers te trekken.

Van de projecten van Kunstcollectief kreeg het project Lees- en luistergroep Vestdijk de hoofdrol. Omdat taalbeheersing momenteel een belangrijk thema is binnen Nederland werden drie taalspelletjes bedacht die de deelnemers konden maken.  

1.    Maak een zin met zoveel mogelijk woorden die met een H.
Voorbeelden:
“Hier in Harlingen is het heerlijk naar al die mooie huizen te kijken dichtbij de Hoogstraat hier.”
en
“de Visserijdagen in Harlingen Helma Hoogland hinkelde vol hoop naar de Jumbo Olaf Hermus om haar haarverf te halen voor.”
en
“Heel Harlingen hopt van hot naar her op de Harlinger Kunstmarkt hopend op het hartveroverende hebbedingetje.”


2.    Maak een gedicht van 4 regels met rijmwoorden
Voorbeelden:
Harlingen, prachtige stêd
aan het unieke Wad
No nei de fakânsje wer thûs
it filet as in waarm bad
en
Ik hou van Harlingen ik hou van jou,
de haven, de zee en de stad,
weet niet wat ik zonder jou zou,
mooie stad aan het Wad

3.    Maak een verhaal dat bestaat uit drie delen, een inleiding een middenstuk en een slotalinea. In de opdracht was de eerste alinea gegeven.
Dit bleek voor de vluchtigheid van een markt een niet goed haalbare opdracht.

De Stadstuin kreeg aandacht door middel van eigen producten die waren uitgestald, zoals bloemen producten uit de moestuin. Bovendien konden bezoekers meedoen aan een spelletje “raad welke kruiden” en kregen belangstellenden een zakje zaden mee van in de tuin voorkomende bloemen.