KCH activiteiten in Nieuw Zuid

Nieuw Zuid is als gemeenschapscentrum al enkele jaren in gebruik. De verschillende ruimten worden benut voor diverse activiteiten waaraan Harlingers, niet alleen uit Nieuwzuid deelnemen. KCH wil door middel van community art projecten mensen verbinden. Binnen KCH bestaan initiatieven die wellicht een waardevolle aanvulling kunnen zijn op wat er al wordt gedaan en die wellicht nieuwe deelnemers kan interesseren. Nu de beperkingen door corona tot het verleden behoren en weer meer mogelijk is, zullen binnenkort stappen hiertoe verder worden geconcretiseerd.