@ Hock

@HOCK Het realiseren van een ontmoetings- en atelierruimte is een van de doelstellingen van het Collectief en mede aanleiding tot oprichting van de stichting.

Er is een Plan van aanpak om tot een dergelijke ruimte in de binnenstad van Harlingen te komen. Het collectief had met veel succes eerder een dergelijke ruimte in de Kleine Voorstraat in 2018.