De Vestdijk Lees- en Luistergroep

De Vestdijk Lees- en Luistergroep komt eenmaal per maand bijeen gedurende de winterperiode, op maandagochtenden van 11 tot 12.30 uur.

Dit voorjaar zijn in verband met de coronamaatregelen de bijeenkomsten afgelast. Binnenkort verschijnt een nieuwe programmering.

Wat gebeurt er in de lees/luistergroep?

Het gaat om het leren kennen van Vestdijk, zijn leven en zijn werk. Het is niet nodig zijn boeken te lezen, stukjes ervan worden voorgelezen en besproken.
Het leuke is dat Harlingen er prominent in voorkomt, maar, wat voorkomt in het leven van Vestdijk kan dat ook niet gemakkelijk in andere levens voorkomen?

Om mee te doen:

Informatie en aanmelding via Roeleke Naber
e-mail: roelekenaber@hotmail.com
telefoon: 0517 795018

Locatie:

Doopsgezinde kerk
Zoutsloot 50
Harlingen