Activiteiten Nieuw Zuid

Nieuw Zuid is als gemeenschapscentrum al enkele jaren in gebruik. De verschillende ruimten worden benut voor diverse activiteiten waaraan Harlingers, niet alleen uit Nieuw Zuid deelnemen. KCH wil door middel van community art projecten wensen verbinden. Binnen KCH bestaan initiatieven die wellicht een waardevolle aanvulling kunnen zijn op wat er al gedaan wordt en die wellicht nieuwe deelnemers kan interesseren. Zo is onder meer een initiatief ontstaan van een “Papierfabriek”. Gewerkt wordt aan een ondernemingsplan.