Papierfabriek

Papierfabriek

Nieuw Zuid is als gemeenschapscentrum al enkele jaren in gebruik. De verschillende ruimten worden benut voor diverse activiteiten waaraan Harlingers, niet alleen uit Nieuw Zuid deelnemen. KCH wil door middel van community art projecten wensen verbinden. Binnen KCH bestaan initiatieven die wellicht een waardevolle aanvulling kunnen zijn op wat er al gedaan wordt en die wellicht nieuwe deelnemers kan interesseren. Zo is onder meer een initiatief ontstaan van een “Papierfabriek”. Gewerkt wordt aan een ondernemingsplan.

De Papierfabriek was in 2023 op dinsdagmiddag aan het werk in lokaal “de Wastobbe” in gebouw Nieuw Zuid. In verband met interne verhuizingen in gebouw Nieuw Zuid in 2024 kan dit veranderen. Belangstellenden worden daarom verzocht een mail te sturen naar roelekenaber@gmail.com voor een afspraak.

Onderstaande foto’s geven een beeld van de Papierfabriek.